ابتکار گوس

100+99+98+97+...+3+2+1
و بعد چنین: 1+2+3+...+96+97+98+99+100
و جفت جفت از اول با آخر جمع کردم :
101+101+101+...+101+101+101+101 بدین ترتیب 50 تا عدد 101 به دست آوردم که حاصل جمع آنها
میشود 5050=101*50 پس حاصل جمع اعداد 1 تا100
میشود 5050

 

/ 0 نظر / 32 بازدید