اقتصاد به روز
این وبلاگ جهت برسی تمام مسایل اقتصادی است
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: اقتصاد به روز - پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/٢۸
 

در جلسه امروز (26 مهر) شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بررسی شد و با تصویب اعضای شورا مقرر شد این نرخ به طور میانگین 2.5 درصد افزایش پیدا کند.
همچنین شورای پول و اعتبار نرخ سود اوراق مشارکت را به ۱۷ درصد افزایش داد. جلسه این شورا با هدف بازنگری در نرخ سود اوراق مشارکت تشکیل شد و طی آن نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده آن از ۱۵.۵ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، در صورتی که اوراق مشارکت زودتر از موعد به بانک بازگردانده شود متناسب با نرخ سود سپرده‌های بانکی به آن سود پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال اگر اوراق مشارکت ۵ ساله پس از یک سال به بانک بازگردانده شود نرخ سود آن متناسب با نرخ سود سپرده‌های یکساله بانکی خواهد بود.
نویسنده: اقتصاد به روز - پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳

اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :