Credit lineاعتبارʿتسهیلات اعتباری:

توافقی است- بعضا غیر رسمی-بین بانک ومشتری که در صورت نیاز تا  میزان مشخصی وام در اختیار مشتری قرار خواهد داد.

 

Value added or net outputارزش افزوده ویا تولید ویژه:

تفاوت  میان درآمد کل بنگاه وهزینه های مربوط به خرید وتامین مواد اولیهʿخدمات و اجزا وقطعات

 

Money velocity سرعت گردش پول:

 تعداد دفعاتی که پول در یک دوره زمانی معین دست به دست می شود.

سرعت گردش پول به عواملی از جمله وضع اقتصادی از نظر رکودی یا تورمی بودنʿتواتر معاملاتʿارزش پولʿحجم داد وستدو شرایط اعتبار و وام دهی بستگی دارد.

 

استراتژی توسعه- استراتژی برون گرا:

out-wardاستراتژی هایی که تاکید بر تشویق صادرات دارند

افزایش ارزش سرمایهʿترقی های سرمایه به افزایش ارزش سرمایه در نتیجه تورم وغیره اطلاق می شود و عبارت است از تفاوت ارزش دفتر اقلام سرمایهʿارزش روز آن.

 


ادامه مطلب ...