شاید باور کردنش سخت باشد ولی طبق استدلالی که در این تصویر متحرک  توسط چینی ها بیان شده شصت و چهار مساویست با شصت و پنج !!!

 


ببینیدمتفکر......


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org {#emotions_dlg.e25}